українська версія

SILVER SPRING, Md. HIAS condemns the attack on the Nova Kakhovka dam in Kherson Oblast on June 6, 2023, which led to its destruction and the subsequent flooding of an estimated 40 to 80 towns and cities in southern Ukraine. Under international law, parties to conflicts must refrain from targeting civilian infrastructure and causing the displacement of civilian populations. HIAS is closely monitoring the humanitarian impact of the catastrophe and is planning a collaborative emergency response with local partners to support evacuations and provide shelter and other critical needs.

According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, at least 16,000 people have been forced to flee their homes, as their towns and villages are now completely or partially under water. While evacuations continue, it is expected that hundreds of thousands of people will face grave long-term humanitarian consequences, which may include a shortage of clean water, food, and lack of access to essential services. Civilians in affected areas also face the danger of mines and other explosives, as flooding can cause their movement and possible detonation.

“This catastrophe has created a humanitarian crisis in towns and cities on both sides of the front line, including in territories that are controlled by Russia,” said Raphael Marcus, HIAS’ Senior Vice President, Programs. “We’re calling on all humanitarian and political actors to prioritize diplomatic efforts to ensure humanitarian access to affected populations in territories under Russian military control. The devastating catastrophe in southern Ukraine requires immediate and united action by the international community to protect the most vulnerable.”

###

 

HIAS попереджає про руйнівні гуманітарні наслідки атаки на дамбу Нової Каховки

HIAS засуджує атаку на дамбу «Нова Каховка» в Херсонській області 6 червня 2023 року, яка призвела до її руйнування та подальшого затоплення приблизно від 40 до 80 міст на півдні України. Згідно з міжнародним правом, сторони конфлікту повинні утримуватися від нападів на цивільну інфраструктуру та спричинення переміщення цивільного населення. HIAS уважно стежить за гуманітарним впливом катастрофи та планує спільне реагування на надзвичайні ситуації з місцевими партнерами для підтримки евакуації та надання притулку та інших критичних потреб.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, щонайменше 16 тисяч людей були змушені покинути свої домівки, оскільки їхні міста та села зараз повністю або частково під водою. Поки триває евакуація, очікується, що сотні тисяч людей зіткнуться з серйозними довгостроковими гуманітарними наслідками, які можуть включати дефіцит чистої води, їжі та відсутність доступу до основних послуг. Цивільні жителі в постраждалих районах також стикаються з небезпекою мін та інших вибухових речовин, оскільки повінь може спричинити їх переміщення та можливу детонацію.

«Ця катастрофа спричинила гуманітарну кризу в містах по обидва боки лінії фронту, включно з територіями, які контролюються Росією», — сказав Рафаель Маркус, старший віце-президент HIAS з програм. «Ми закликаємо всіх гуманітарних і політичних діячів віддати пріоритет дипломатичним зусиллям для забезпечення гуманітарного доступу до постраждалого населення на територіях, які знаходяться під контролем російських військ. Руйнівна катастрофа на півдні України вимагає негайних і об’єднаних дій міжнародного співтовариства для захисту найбільш вразливих верств населення».

Search HIAS